Авторський блог вчителя інформатики Запорізької гімназії №24 Сажнєвої Юлії Миколаївни

Презентації до уроків

Презентації 8 клас


Розділ 1. Кодування даних (3 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.
Урок 02.  Кодування символів.
Урок 03.  Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. "Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних".


Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 годин).
Урок 04.  Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.
Урок 05.  Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.
Урок 06.  Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2. "Конфігурація комп’ютера під потребу".
Урок 07.  Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.
Урок 08.  Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. "Архівування та розархівування даних". Контрольна робота №1 з тем: "Кодування даних", "Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера".


Розділ 3. Опрацювання текстових даних (6 годин).
Урок 09.  Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.
Урок 10.  Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.
Урок 11.  Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.
Урок 12.  Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Інструктаж з БЖД. Практична робота №4: "Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів".
Урок 13.  Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.
Урок 14.  Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. "Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків". Контрольна робота №2 з теми: "Опрацювання текстових даних".


Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 годин).
Урок 15.  Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
Урок 16.  Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.
Урок 17.  Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
Урок 18.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Інструктаж з БЖД. Практична робота №6: "Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду".
Урок 19.  Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.
Урок 20.  Практична робота №7. "Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті". Контрольна робота №3 з теми: "Опрацювання об’єктів мультимедіа".


Розділ 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 годин).
Урок 21.  Поняття мови програмування. Складові мови програмування.
Урок 22.  Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
Урок 23.  Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.
Урок 24.  Практична робота №8. "Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення".
Урок 25.  Елемент керування "кнопка". Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.
Урок 26.  Елемент керування "кнопка". Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
Урок 27.  Елемент керування "напис". Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.
Урок 28.  Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. "Створення програми з кнопками та написами". Контрольна робота №4 з теми: "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування".


Розділ 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (21 година).
Урок 29.  Поле, його властивості.
Урок 30.  Величини (змінні і константи), їхні властивості.
Урок 31.  Практична робота №10. "Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування".
Урок 32.  Налагодження програм.
Урок 33.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. "Налагодження готової програми".
Урок 34.  Величини логічного типу, операції над ними.
Урок 35.  Величини логічного типу, операції над ними.
Урок 36.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 37.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 38.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 39.  Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
Урок 40.  Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
Урок 41.  Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.
Урок 42.  Цикл з лічильником.
Урок 43.  Цикл з передумовою.
Урок 44.  Цикл з післяумовою.
Урок 45.  Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Урок 46.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. "Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин".
Урок 47.  Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.
Урок 48.  Відображення рисунків із зовнішніх файлів.
Урок 49.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. "Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних".
Урок 50.  Контрольна робота №5. "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами".


Розділ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 годин).
Урок 51.  Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.
Урок 52.  Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Інструктаж з БЖД. Практична робота №14. "Розв'язування задач на обчислення".
Урок 53.  Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.
Урок 54.  Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.
Урок 55.  Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.
Урок 56.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. "Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Побудова діаграм".
Урок 57.  Упорядковування даних у таблицях.
Урок 58.  Автоматичні та розширені фільтри.
Урок 59.  Проміжні підсумки. Умовне форматування.
Урок 60.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №16. "Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри". Контрольна робота №6. "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора".


Розділ 8. Розв'язування компетентнісних задач (5 годин).
Урок 61.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 62.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 63.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 64.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 65.  Розв'язування компетентнісних задач.


Розділ 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика" (5 годин).
Урок 66.  Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.
Урок 67.  Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
Урок 68.  Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
Урок 69.  Захист проекту.
Урок 70.  Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

Презентації 9 клас


Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві (3 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Етапи становлення інформаційних технологій. Інформаційні технології в освіті.
Урок 02.  Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.
Урок 03.  Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. "Освітні інформаційні ресурси і системи".


Розділ 2. Мережеві технології (4 години).
Урок 04.  Класифікація комп'ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Канали зв'язку, їх види. Мережеві пристрої. Адресація в мережах.
Урок 05.  Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Способи під'єднання до Інтернету, функції провайдера.
Урок 06.  Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.
Урок 07.  Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.


Розділ 3. Комп'ютерні презентації (6 годин).
Урок 08.  Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.
Урок 09.  Використання діаграм у презентаціях.
Урок 10.  Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота №2. "Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями".
Урок 11.  Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.
Урок 12.  Елементи анімації. Практична робота №3. "Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом".
Урок 13.  Управління показом презентації. Друк презентації.


Розділ 4. Основи інформаційної безпеки (5 годин).
Урок 14.  Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.
Урок 15.  Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
Урок 16.  Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.
Урок 17.  Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
Урок 18.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. "Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера".


Розділ 5. Комп'ютерне моделювання (5 годин).
Урок 19.  Комп'ютерна модель та її переваги. Види комп'ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп'ютерного експерименту.
Урок 20.  Основні етапи комп'ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп'ютерної моделі, проведення комп'ютерного експерименту.
Урок 21.  Практична робота №5. "Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ".
Урок 22.  Карти знань. Редактори карт знань.
Урок 23.  Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.


Розділ 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (9 годин).
Урок 24.  Табличні величини.
Урок 25.  Введення та виведення табличних величин. Елемент керування "багаторядкове текстове поле".
Урок 26.  Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.
Урок 27.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 28.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 29.  Практична робота №6. "Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування".
Урок 30.  Практична робота №7. "Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування".
Урок 31.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Урок 32.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.


Розділ 7. Комп'ютерні публікації (5 годин).
Урок 33.  Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій. Створення, збереження та відкривання публікацій. Структура публікації. Основні складові публікацій.
Урок 34.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. "Створення простої комп'ютерної публікації на базі шаблону".
Урок 35.  Алгоритм створення комп'ютерної публікації. Особливості роботи з текстовими об'єктами під час створення комп'ютерних публікацій. Зв'язки між об'єктами публікації.
Урок 36.  Особливості роботи з графічними об'єктами під час створення комп'ютерних публікацій. Друк публікацій.
Урок 37.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №9. "Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".


Розділ 8. Комп'ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин).
Урок 38.  Поняття комп'ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.
Урок 39.  Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки.
Урок 40.  Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.
Урок 41.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. "Створення простих векторних зображень".
Урок 42.  Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об'єктів. Багатошарові зображення, розміщення об'єктів у шарах.
Урок 43.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. "Створення складених векторних зображень".


Розділ 9. Створення персонального навчального середовища (8 годин).
Урок 44.  Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.
Урок 45.  Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.
Урок 46.  Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.
Урок 47.  Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.
Урок 48.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. "Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм".
Урок 49.  Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.
Урок 50.  Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.
Урок 51.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. "Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем".


Розділ 10. Розв'язування компетентнісних задач (8 годин).
Урок 52.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 53.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 54.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 55.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 56.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 57.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 58.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 59.  Розв'язування компетентнісних задач.


Розділ 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика" (11 годин).
Урок 60.  Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.
Урок 61.  Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.
Урок 62.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 63.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 64.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 65.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 66.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 67.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 68.  Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
Урок 69.  Захист колективного навчального проекту.
Урок 70.  Повторення і систематизація навчального матеріалу

Презентації 10 клас

Тема 1. Текстовий процесор (8 години)
Урок 01.  Підготовка текстового документу до друку.
Урок 02.  Створення нумерованих і маркованих списків
Урок 03.  Таблиці в текстових документах.
Урок 04.  Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.
Урок 05.  Практична робота №1: "Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах".
Урок 06.  Поняття про шаблон документа. Використання стилів у текстових документах. Практична робота №2: "Використання стилів у документах".
Урок 07.  Засоби автоматизації процесу створення документа. Пр/р №3: "Використання засобів автоматизації створення та опрацювання документів".
Урок 08.  Контрольна робота №1: "Текстовий процесор".

Тема 2. Комп'ютерні презентації (6 год)
Урок 09.  Системи опрацювання комп'ютерних презентацій.
Урок 10.  Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій.
Урок 11.  Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій.
Урок 12.  Практична робота №4: "Розробка слайдової презентації.
Урок 13.  Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. Використання гіперпосилань і кнопок дій. Налаштування демонстрації презентації.
Урок 14.  Підсумкова практична робота №5: "Анімація в слайдових презентаціях;".

Тема 3. Комп'ютерні презентації та публікації (7 год)
Урок 15.  Поняття про мультимедійні дані та їх опрацювання.
Урок 16.  Додавання звукових і відеооб'єктів до слайдових презентацій. Створення та редагування відеофільмів.
Урок 17.  Практична робота №6: "Створення відеокліпу".
Урок 18.  Основи створення комп'ютерних публікацій.
Урок 19.  Особливості роботи з текстовими графічними об'єктами.
Урок 20.  Практична робота №7: "Створення інформаційного буклету".
Урок 21.  Комплексна практична робота: "Комп'ютерні презентації та публікації".

Тема 4. Служби Інтернету (7 год)
Урок 22.  Електронна пошта. Огляд програм для роботи з електронною поштою.
Урок 23.  Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу. Практична робота №8: "Електронне листування через веб-інтерфейс".
Урок 24.  Робота з поштовим клієнтом. Практична робота №9: "Робота з поштовим клієнтом".
Урок 25.  Обмін миттєвими повідомленнями. Практична робота №10: "Обмін миттєвими повідомленнями".
Урок 26.  Поняття форуму та чату. Етикет інтерактивного спілкування.
Урок 27.  Практична робота №11: "Спілкування на форумах та в чатах".
Урок 28.  Тематичне оцінювання №4: "Служби Інтернету".

Тема 5. Програмні засоби навчального призначення (7год)
Урок 29.  Програмні засоби навчання шкільних предметів.
Урок 30.  Використання електронних словників та програм-перекладачів.
Урок 31.  Навчання в Інтернеті. Огляд освітніх сайтів, веб-енциклопедій.
Урок 32.  Проектна діяльність.
Урок 33.  Дистанційне навчання.
Урок 34.  Тематичне оцінювання №5: "Програмні засоби навчального призначення".
Урок 35.  Розвиток комп'ютерних технологій в Україні.

Презентації 11 клас

Тема 1. Моделювання. Основи алгоритмізації (6 годин).

Урок 01. Поняття моделі. Моделювання.
Урок 02. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.
Урок 03. Базові структури алгоритмів.
Урок 04. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.
Урок 05. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.
Урок 06. Контрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації".


Тема 2. Системи опрацювання табличних даних (10 годин).

Урок 07. Поняття електронної таблиці.
Урок 08. Редагування та форматування даних.
Урок 09. Практична робота №2: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора".
Урок 10. Використання найпростіших формул.  Практична робота №3: "Використання формул в електронних таблицях".
Урок 11. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
Урок 12. Практична робота №4 "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора".
Урок 13. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.
Урок 14. Практична робота №5: "Побудова діаграм".
Урок 15. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6: "Сортування та фільтрація даних".
Урок 16. Контрольна робота №2: "Системи опрацювання табличних даних"


Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних (9 годин).

Урок 17. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
Урок 18. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у таблиці.
Урок 19. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.
Урок 20. Практична робота №7 "Робота з об'єктами бази даних у середовищі СУБД".
Урок 21. Зв'язування таблиць. Призначення форм. Створюємо власну базу даних.
Урок 22. Практична робота №8 "Створення бази даних у середовищі СУБД. Створення форм і введення даних".
Урок 23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.
Урок 24. Практична робота №9: "Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора".
Урок 25. Контрольна робота №3: "Бази даних. Системи керування базами даних".


Тема 4. Інформаційні технології (10 годин)

Урок 26. Структура веб-сайтів.Етапи створення веб-сайтів.
Урок 27. Практична робота №10: "Автоматизоване створення веб-сайта".
Урок 28. Огляд сервісів Веб 2.0.
Урок 29. Практична робота №11: "Створення й ведення власного блогу".
Урок 30. Інтергроване використання засобів опрацювання електронних документів.
Урок 31. Практична робота №12: "Виконання комплексних завдань".
Урок 32. Спільна робота з документами.
Урок 33. Практична робота №13: "Розробка колективного проекту". Підсумкове тестування.
Урок 34. Порівняння створеного сайту чи блогу зі знайденими в Інтернеті веб-вузлів на схожу тематику.Типові помилки дизайнерів початківців.
Урок 35. Рекламування сайтів та блогів в Інтернеті.

Немає коментарів:

Дописати коментар